Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe

Wyniki egzaminu - termin II

wyniki

Punktacja: zaliczenie od 18 pkt ( na maks. 40 )
3 Od 18
3.5 Od 23
4 Od 27
4.5 Od 31
5 Od 36

Wyniki egzaminu - termin I

Wpisy: 18 II 2009 (środa) o godz. 11:00
            20 II 2009 (piątek) o godz. 17:30 UWAGA! Zmiana spowodowana prośbami studentów spoza Krakowa.

wyniki

Punktacja: zaliczenia od 19 punktów (na maks. 44).
3 od 19
3.5 od 24
4 od 29
4.5 od 34
5 od 39

Wpisy do indeksów w godzinach konsultacji. W razie problemów, proszę przez Starostę zaproponować inny termin (dla Wszystkich).

Wyniki kolokwiów

Terminy egzaminów: 

Termin I:  1. II. 2009 (niedziela),  godz. 13:00, sala S1 (stołówka)

Termin II:  15. II. 2009 (niedziela),  godz. 10:00, sala S1 (stołówka)

Uwaga!

Przepisanie oceny z przedmiotu jest możliwe na podstawie okazanej oceny w indeksie oraz przedstawionych treści programowych z poprzedniej uczelni. Treści programowe muszą być potwierdzone pieczątką odpowiedniej uczelni oraz podpisem kompetentnej osoby.


Osoby, które podobny przedmiot zaliczyły na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Fizyki, Matematki i Informatyki Stosowanej, nie muszą przedstawiać treści programowych.

Materiały:

Wykład 1 pdf

Wyklad 2 - Twierdzenie Bayesa
Wykład 2 - Współczynnik pewności
Wykład 2 - Wnioskowanie rozmyte

Wykład 3 - Wnioskowanie rozmyte cd
Wykład 3 - Systemy neuronowo - rozmyte

Wykład 4 - Data mining
Wykład 4 - Drzewa decyzyjne

PROLOG

Prolog - wykład
Prolog Lab. 1
Prolog Lab. 2

Przykłady