Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym 2018 / 2019

Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim 2018

Wstęp do bioinformatyki

Wstęp do Sztucznej Inteligencji

Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców


Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym 2017 / 2018


Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców


Zajęcia prowadzone w semestrze letnim 2017


Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców

Wstęp do bioinformatyki

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym 2016 / 2017

Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim 2016

Bioinformatyka

Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym 2015 / 2016

Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim 2015

Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców

Wstęp do bioinformatyki

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym 2014 / 2015

Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim 2014

Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców

Bioinformatyka

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym 2013

Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców

Systemy uczące się

Bioinformatyka

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim 2013

Bioinformatyka

Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym 2012 / 2013

Techniki obiektowe

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim 2012

Bioinformatyka

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym 2009 / 2010

Algorytmy Ewolucyjne

Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim 2009

Sieci Neuronowe - Informatyka, st. 2 rok I

Wstęp do Sztucznej Inteligencji - Informatyka, rok III

Komputerowe Przetwarzanie Obrazu - Informatyka, st.2 rok I

Zagadnienia Sztucznej Inteligencji - Informatyka, st. 1 rok II

Sieci Neuronowe - Fizyka Techniczna, rok IV

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym 2008 / 2009

Obliczenia Wysokiej Wydajności

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim 2008

Komputerowe Przetwarzanie Obrazu

Sieci Neuronowe

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym 2007/2008

Obliczenia Wysokiej Wydajności

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym 2006/2007


Wstęp do Informatyki

Elementy  Sztucznej Inteligencji

Matematyka Dyskretna

Wypełnij Ankietę!